Cao Tiểu Đường Mai Thị Thủy – Hỗ Trợ Hạ Và Ổn Định Đường Huyết!

Áp Dụng Mã Giảm Giá

1.100.000

Liều dung:

Uống điều trị: 1 thìa cafe cho vào 0.5l nước sôi